سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب

 

درس دوم - ماده تغییر می کند

سوال:از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید.

پاسخ:تکه کردن نان، تا کردن لباس، خرد کردن میوه جات، تهیه ماست، روشن کردن کبریت.