سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

1. علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت ؟

در حدود چهار قرن پیش در رفت و آمدهای تجاری، علوم و فنون مسلمانان مورد توجه اروپاییان قرار گرفت، آن ها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتابهای دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.