سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

1. علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت ؟

در حدود چهار قرن پیش در رفت و آمدهای تجاری، علوم و فنون مسلمانان مورد توجه اروپاییان قرار گرفت، آن ها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتابهای دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.

2. در چهار قرن پیش اروپائیان از چه طریقی و کدام محصولات را از مسلمانان خریداری می کردند ؟

از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا، محصولاتی نظیر شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند.

3. دو نمونه از اختراعات دوره ی تحولات علمی و هنری در اروپا را نام برده و مخترعان آن ها را ذکر کنید.

دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ و تلسکوپ به وسیله گالیله اختراع شد.

4. دو علم جغرافیا و ستاره شناسی ( نجوم ) چه کمکی به اروپاییان نمود ؟

این دو علم به شناخت سرزمین ها و راههای دریایی و تجارت کمک کرد.

5.  اروپائیان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم و فنون توانتسند کشتی های محکم تر ساخته و در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟

در آن زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند، قطب نما و شیوه های کشتی سازی آن ها، به این پیشرفت ها دست یافتند.

6. اروپائیان با پیشرفت در دریانوردی و کشتی سازی به چه فکری افتادند ؟

به فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف کنند.

7. مردم کدام کشورهای اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند و در این زمینه چه کارهایی انجام دادند ؟

پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند و توانستند در طی سال ها با کشتی هی متعدد قاره ی آفریقا را دور بزنند، بهش شرق آسیا بروند و بعد قاره های آمریکا را نیز کشف کنند.

8. پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریانوردان اروپایی، چه اتفاقاتی در این سرزمین های رخ می داد ؟

با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمند اروپایی باز می شد و آن ها این سرزمین ها را میان خود تقسیم می کردند، ساکنان بومی آن هارا می کشتند یا به صورت برده در می آوردند و منابع و ثروت های آن ها را غارت می کردند.

9. استعمار چیست ؟

کلمه استعمار به معنی آباد کردن است، اما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند، به آن استعمار می گویند.

10. به چه کشورهایی مستعمره می گویند ؟

به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می گویند.

11. دو راه نفوذ استعمار گران در کشورهای دیگر را توضیح دهید.

آن ها گاهی به سرزمین های دیگر حمله نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند، گاهی نیز سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

12. حدود چهار قرن پیش تجارت(دادو ستد) مسلمانان گسترش یافته بود.

13. رونق تجارت موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد.

14. علومی که در دوره ی تحولات علمی بسیار مورد علاقه اورپاییان قرار گرفت جغرافیا و ستاره شناسی بود

15. هدف اصلی استعمار گران غارت منابع کشورهای دیگر است .

16. آن چه دست بیگانگان را از  کشور ما کوتاه کرد انقلاب اسلامی بود.

17. بیش تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های قاجاریه و پهلوی بوده است.

 

فعالیت 1 صفحه 110

همفکری کنید و از روی نقشه مسیرهای دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر دریانوردان به کدام سرزمین ها یا قاره ها رسیده اند ؟ کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین های جدید مشغول بودند ؟

دریانوردان در طی سالها توانستند قاره ی آفریقا را دور بزنند، به شرق آسیا بروند و بعد قاره ی آمریکا را کشف کنند.

 

 

فعالیت 2 صفحه 110

به طور گروهی کاربرگه ی شماره ی 26 را در کلاس کامل کنید.

علل پیدایش استعمار گری

جدول را کامل کنید.

 

علت:

انتقال علوم و فنون به اروپا (تجارت باعث انتقال علوم و فنون مسلمانان به اروپا شد.)

رونق تجارت و بازرگانی موجب رشد شهر نشینی و تغییر شکل زندگی در اروپا شد.

تحولات علمی و هنری در اروپا (گسترش علومی چون ستاره شناسی و جغرافیا به شناخت سرزمین ها و راه های دریایی کمک کرد.)

اکتشافات جغرافیایی (پیشرفت در دریانوردی و کشف سرزمین های جدید.)

 

نتیجه:

اروپاییان قدرتمند شدند و به سرزمین های جدید رفتند و مردم آن سرزمین ها را استعمار کردند و به تسلط خود در آوردند.

 

فعالیت 3 صفحه 110

بحث گروهی: متن صفحه ی 111 کتاب درسی را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود ؟ کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند ؟ این امتیازات و دخالت ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد ؟ به نشر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند ؟

  1. کشورهای استعمارگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می دادند.
  2. کشورهای انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت می کردند.
  3. این امتیازات و دخالت ها باعث غارت منابع و معادن ایران و جلوگیری از پیشرفت کشور شد.
  4. شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتّکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند.

 

جواب سوالات درس 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب