سوالات درس پنجم علوم پنجم با جواب

درس پنجم - حرکت بدن

 

سوال:ماهیچه چه زمانی استخوان را حرکت می دهد؟

پاسخ:وقتی ماهیچه کوتاه می شود، استخوانی که به آن وصل است را می کشد و آن را به حرکت در می آورد.

 

سوال:وظیفه ماهیچه قلب و ماهیچه معده چیست؟

پاسخ:ماهیچه ی قلب خون را به حرکت در رگ ها به جریان در می آورد و ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند.