سوالات درس پنجم علوم پنجم با جواب

درس پنجم - حرکت بدن

 

سوال:ماهیچه چه زمانی استخوان را حرکت می دهد؟

پاسخ:وقتی ماهیچه کوتاه می شود، استخوانی که به آن وصل است را می کشد و آن را به حرکت در می آورد.

 

سوال:وظیفه ماهیچه قلب و ماهیچه معده چیست؟

پاسخ:ماهیچه ی قلب خون را به حرکت در رگ ها به جریان در می آورد و ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند.

 

سوال:ماهیچه ها چه کارهایی در بدن را امکان پذیر می کنند؟

پاسخ:پلک زدن، حرکت چشم ها، تنفس، صحبت کردن.

 

سوال:از ماهیچه های بدن مثال بزنید؟

پاسخ:قلب، معده، دست و پا.

 

سوال:چه مواردی به شد و نیرومند شدن ماهیچه ها کمک می کند؟

پاسخ:خوردن شیر، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، ورزش کردن.

 

سوال:اسکلت را تعریف کنید؟

پاسخ:مجموعه ی استخوان های درونی بدن ما را اسکلت بدن می نامند که بیش از 200 عدد می باشد.

 

سوال:مفصل چیست؟

پاسخ:استخوان ها با رشته های محکم به هم وصل شده اند، به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند مفصل میگوییم.

 

سوال:ستون مهره چیست؟

پاسخ:این بخش از بدن ما دارای مهره های است که روی هم چیده شده اند هر مهره یک سوراخ دارد، از روی هم قرار گرفتن این مهره ها لوله ای به وجود می آید که نخاع درون آن قرار دارد وستون مهره ها با فضای لوله ای شکل داخل خود، از نخاع محافظت می کند.

 

سوال:وظیفه مغز چیست؟

پاسخ:مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه کارهای بدن است.

 

سوال:رشته های عصبی را تعریف کنید؟

پاسخ:این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند، کار آن ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن فرمان از مغز و نخاع و رساندن به سایر اندام ها است .

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس پنجم علوم پنجم با جواب