اهمیت برنامه ریزی توسط مشاوره کنکور

بسیاری از دانش‌آموزان تلاش می‌کنند در سال منتهی به کنکور خود یک برنامه‌ریزی مناسب برای خود دست و پا کنند و از شیوه‌های مختلفی هم این کار را انجام می‌دهند؛ حال یا خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و یا از یک مشاوره کنکور کمک می‌گیرند. با قدرت می‌توان گفت که این افراد معمولاً نتیجه درستی نمی‌گیرند! چرا که یا خودشان اصول برنامه‌ریزی را به خوبی نمی‌دانند و یا مشاور کنکوری که با آن کار می‌کنند به طور کامل به زندگی‌شان مسلط نیست و در نتیجه نمی‌تواند برنامه‌ای که با اتفاقات روزانه آن‌ها تناسب داشته باشد مهیا کند. به طور مثال یک مشاوره کنکور تجربی ممکن است برای دانش آموزی که در کنار درس خواندن کار هم می‌کند، برنامه‌ای بدهد که روزانه باید در آن 12 ساعت درس بخواند که این امر نشدنی است!