سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

درس یازدهم - بکارید و بخورید

سوال: اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید؟

پاسخ:✅ گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند، مقدار و نوع آب در رشد گیاهان بسیار موثر است، به همین دلیل کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات و مرغوب تری میشود.