سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

درس یازدهم - بکارید و بخورید

سوال: اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید؟

پاسخ:✅ گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند، مقدار و نوع آب در رشد گیاهان بسیار موثر است، به همین دلیل کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات و مرغوب تری میشود.

سوال:❓ موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید؟

پاسخ:✅ خاک، آب، نور، هوای مناسب، کود.

 

سوال:❓ خاک باغچه شامل چه چیزهایی است؟

پاسخ:✅ این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است.

 

سوال:❓ کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد؟

پاسخ:✅ در کود مواد غذایی زیادی وجود دارد، این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است باعث رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی لازم را برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد.

 

سوال:❓ اهمیت آبیاری منظم و به موقع در رشد گیاهان چیست؟

پاسخ:✅ آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

 

سوال:❓ چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند؟

پاسخ:✅ چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان تاثیر دارد.

 

سوال:❓ کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است؟

پاسخ:✅ خاک باغچه، چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد.

 

سوال:❓ مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود؟

پاسخ:✅ با حل شدن در آبی که در این خاک وجود دارد.

 

سوال:❓ چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند؟

پاسخ:✅ تا میزان مناسبی آب در خاک ماندگار شود.

 

سوال:❓ منظور از خاک مناسب چیست؟

پاسخ:✅ خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد.

 

سوال:❓ کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند ؟

پاسخ:✅ خاک رس. چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات، نفوذ پذیری خیلی کمی دارد.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب