درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۱۲ مطلب با موضوع «پایه چهارم :: فارسی و نگارش» ثبت شده است

جواب درست و نادرست صفحه 40 فارسی چهارم

جواب درست و نادرست صفحه 40 فارسی چهارم

جواب درست و نادرست صفحه 40 فارسی چهارم

جواب سوالات فارسی و نگارش درس 4 چهارم دبستان

 

1- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت. نادرست

2- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکه شد. نادرست

3- علم و دانش سرمایه ای است که هیچگاه از بین نمیرود. درست

ادامه مطلب...
۱ نظر
جواب درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم

جواب درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم

جواب درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم

جواب سوالات فارسی و نگارش درس 4 چهارم دبستان

 

1- اتفاق های مهمی را که در طول سفر برای حکیم پیش آمد به ترتیب بیان کنید.

پاسخ:

گرفتار توفان شدن، در دریا سرگردان بودن، روی ساحل به هوش آمدن، به جوانان درس آموختن

ادامه مطلب...
۲۰ نظر