انشا کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد ضرب المثل صفحه 46 نگارش پایه هشتم

مقدمه:

ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد اشاره به این موضوع دارد که ما نباید در زندگیمان تقلید کورکورانه داشته باشیم چون ممکن است در آینده دچار مشکل شویم و بعدا باعث پشیمانیمان شود.

تنه ی انشا:

هر فردی در زندگی خود یک نفر یا شخصیتی را در زندگی خود الگو قرار میدهد که اگر این انتخاب الگو از روی تحقیق وآگاهی باشد میتواند در زندگیش بسیار موثر باشد و راه را به او نشان دهد اما اگر از روی نا آگاهی و انتخاب نادرست و فقط تقلید باشد ممکن است زندگیش را نابود کند.

همان اندازه که تقلید و الگو قرار دادن یک شخص میتواند در زندگی ما تاثیر مثبت داشته باشد و مسیر درست زندگی را به ما نشان دهد به همان اندازه میتواند باعث نابودی زندگی ما شود.

ما باید تشخیص دهیم که شیوه ی زندگی ومشخصات فردی که به عنوان الگوی خودمان انتخاب کرده ایم چقدر به خود ما شباهت دارد وچگونه میتواند بر زندگی ما تاثیر بگذارد بعد از تشخیص درست میتوانیم در بعضی از موارد و از الگوی انتخابی خود تقلید کنیم و از راههای درستی که او انتخاب کرده ما نیز درست استفاده کنیم .هر انسانی با یک استعداد خاصی آفریده شده است و هرکسی هم میتواند در کاری موفقیت کسب کند.

ما از طریق استعداد خود میتوانیم راه و روش زندگی خود را پیدا کنیم و موفق شویم.هیچ وقت نسخه ی زندگی هیچ کسی حتی افرادی که در زندگی به عنوان موفق ترین آدمها بوده اند برای ما نمیتواند بهترین باشد.ما باید آگاهانه انتخاب کنیم و این کار را با شیوه ی خودمان انجام دهیم و چیزهایی را که میبینیم و میشنویم بدون تجزیه و تحلیل هرگز نپذیریم و این کار را چندین بار امتحان کنیم تا ذهنمان عادت کند.

نتیجه گیری:

تقلید از روی نا آگاهی و کورکورانه باعث میشود که با دست خودمان زندگیمان را نابود کنیم در نتیجه باید نه تنها خودمان از تقلید کورکورانه دوری کنیم بلکه دیگران را نیز آگاه کنیم تا از این کار دوری کنن چون آنها را از مسیر درست زندگی دور میسازد.

 

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "