سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب

درس دوازدهم - از ریشه تا برگ

سوال:❓ وظیفه ریشه چیست؟

پاسخ:✅ آب و مواد مورد نیاز گیاه را از خاک میگیرد و وارد گیاه می کند.

 

سوال:❓ وقتی دانه ای را می کاریم اولین قسمتی که از آن خارج می شود کدام بخش گیاه است؟

پاسخ:✅ ریشه

 

سوال:❓ تارهای کشنده چیست؟

پاسخ:✅ به تارهای نازکی که روی ریشه قرار دارد می گویند

 

سوال:❓ وظیفه تارهای کشنده چیست؟

پاسخ:✅ آب و مواد محلول موجود در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه قرار می دهند.

 

سوال:❓ چرا نباید به تارهای کشنده آسیبی برسد؟

پاسخ:✅ اگر تارهای کشنده ریشه، آسیب ببینند گیاه نمی تواند آب و مواد محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد در نتیجه رشد آن کم یا متوقف خواهد شد.

 

سوال:❓ وقتی می‌خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم ؟

پاسخ:✅ تا به تارهای کشنده گباه آسیبی نرسد.

 

سوال:❓ کار ساقه چیست؟

پاسخ:✅ آب و مواد لازم که توسط ریشه از خاک جذب شده را به برگ برساند.

 

سوال:❓ رگبرگ چیست؟

پاسخ:✅ آوندها در برگ ها بسیار نازک شده و رگ برگ ها را بوجود می آورند.

 

سوال:❓ روزنه چیست؟

پاسخ:✅ سوراخ های ریزی در رو و پشت برگ ها که هوا از راه آن ها وارد گیاه میشود.

 

جای خالی:📝 گیاهان اکسیژن مورد نیاز خود را از راه روزنه دریافت و دی اکسیدکربن را دفع می کنند.

 

سوال:❓ روزنه در کدام قسمت گیاه قرار دارد؟

پاسخ:✅ پشت و روی برگ

 

سوال:❓ جوانه زدن یک دانه یعنی چه؟

پاسخ:✅ اولین مرحله رشد یک گیاه از دانه می باشد که با خروج ریشه آغاز می شود

 

سوال:❓ کار ساقه چیست؟

پاسخ:✅ آب و مواد لازم که توسط ریشه از خاک جذب شده است را به برگ برساند.

 

سوال:❓ آوند چیست؟

پاسخ:✅ در ساقه و برگ لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب از راه آن ها از ریشه به برگ می رسد را آوند میگویند.

 

سوال:❓ آب لازم برای غذا سازی چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد؟

پاسخ:✅ از ریشه جذب میشود و از طریق آوندها به قسمت های مختلف گیاه می رسد.

 

سوال:❓ آوندها در کدام قسمت های گیاه دیده می شوند ؟

پاسخ:✅ ساقه و برگ


💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب