سوالات درس چهارم علوم پنجم با جواب

 

درس چهارم - برگی از تاریخ زمین

 

سوال:مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید.

پاسخ:حمل رسوبات توسط آب های جاری، ته نشین شدن رسوبات در آب های آرام، فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و نیز سنگینی آب.

 

سوال:ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید.

پاسخ:

  • لایه لایه اند
  • لایه های زیرین قدیمی تر و لایه های بالایی جدیدتر هستند
  • معمولا رنگ لایه ها به علت تغییر جنس لایه ها متفاوت است
  • با مشاهده این سنگ ها می توان دریافت که زمانی آنجا دریا وجود داشته است
  • مهمترین ویژگی سنگ های رسوبی داشتن فسیل است
  • دانشمندان زمین شناس با جستجو در لابه لای سنگ های رسوبی به دنبال آثار فسیل اند

 

سوال:فسیل چیست؟

پاسخ:به آثاری که از جانداران قدیمی از گذشته در لابه لای سنگ های رسوبی یافت می شود فسیل می گویند.

 

سوال:بخش هایی از یک جاندار که می توانند در لابه لای رسوبات یافت شوند را نام ببرید.

پاسخ:استخوان، دندان، صدف، پوشش آهکی، پوشش سخت بندپایان، بافت چوبی گیاهان، قالب خارجی و داخلی جانداران آبزی، آثار گیاهی.

 

سوال:چرا از حشرات و بی مهرگان و گیاهان در طبیعت فسیل یافت نمی شود؟

پاسخ:چون دارای اسکلت و بخش سخت نیستند.

 

سوال:فسیل جانوران دارای اسکلت استخوانی و جانوران دریازی چرا بیشتر یافت می شود؟

پاسخ:به علت داشتن پوشش صدفی و آهکی در طبیعت بیشتر یافت می شود.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس چهارم علوم پنجم با جواب