سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

1. شکل مقابل(داخل کتاب) مربوط به کدام جاندار است ؟ آیا این جاندار تک سلولی است یا پرسلولی ساده ؟

جلبک سبز رشته ای، جاندار پر سلولی ساده است.

2. در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟

50 تا 75 میلیارد سلول وجود دارد.

3. میکروسکوپ چیست ؟

وسیله ای است که با آن بیش تر سلول ها و جانداران تک سلولی را مشاه می کنیم.

4. مخمر چیست ؟ چگونه زیاد می شود ؟

نوعی قارچ تک سلولی است و با جوانه زدن زیاد می شود.

5. ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟

10 تا 20 برابر بزرگتر

6. اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی را با آن مشاهده کرد ؟

توسط رابرت هوک ساخته شد و حدود 400 سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را با آن ببیند.

7. اصلاح سلول به چه معناست ؟

سلول به معنای اتاق کوچک است.

8. میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهند ؟

دو هزار برابر.

9. وظیفه ی سلول های نگهدارنده ی روزنه در برگ گیاهان چیست ؟

باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را بر عهده دارد.

 

سوال و جواب درس 10 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب