سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

1. چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم می کنیم ؟

ابتدا یک دایره رسم و آن را به 24 قسمت تقسیم می کنیم، هر قسمت نشان دهنده یک ساعت در شبانه روز است، سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم و به همان میزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا کرده و رنگ می زنیم.

2. یک برنامه ی روزانه متعادل را با برنامه ی نامتعادل مقایسه کنید.

در یک برنامه متعادل استراحت و خواب، درس خواندن، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد، اما به عکس در برنامه نا متعادل به بعضی از بخش های زندگی کم تر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود.

3. منظور از ضرب المثل وقت طلاست چیست ؟

فرصت و زمان زندگی ما بسیار با ارزش و گران بهاست و بایستی از آن استفاده ی مناسب کنیم، از این رو به طلا که فلزی قیمتی است، تشبیه شده است.

4. اصلاح وقت یا اوقات را تعریف کنید.

زمان زندگی انسان به لحظه ها، ثانیه ها، روزها، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم.

5. چرا باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به عبادت اختصاص دهیم ؟

زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم.

6. چرا باید در یک برنامه متعادل، استراحت و خواب کافی وجود داشته باشد ؟

زیرا دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی به جای می گذارد و نیز کم خوابی موجب خستگی، بد اخلاقی و کندی یادگیری می شود.

7. در یک برنامه متعادل روزانه، ساعات درس خواندن و کار کردن باید به اندازه ی کافی باشد، یعنی چه ؟

یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس یا کار را فراموش یا به آن ها کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح، ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد.

8. چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟

چون باعث می شود دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کنیم.

9. سخنی از حضرت علی بن ابی طالب (ع) درباره ی نتایج استفاده ی نادرست از فرصت های زندگی بنویسید.

حضرت علی (ع) فرموده اند: از دست دادن فرصت موجود ندامت و اندوه است.

10- یک راه مناسب برای فهم بهتر این موضوع که آیا فعالیت های روزانه ما وقت کافی را به خود اختصاص داده اند یا خیر، رسم نمودار زندگی روزانه است.

11- همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم و یا بخشی از زندگی روزانه خود را به این کار اختصاص دهیم.

 

فعالیت شماره 4

حضرت علی بن ابی طالب (ع) فرموده اند: از دست دادن فرصت موجود ندامت و اندوه است.

الف) منظور از این عبارت چیست ؟ در کلاس گفت و گو کنید.

ب) این سخن امام (ع) را با خط خوش بنویسید و آن را با نقش های زیبا تزیین و به دیوار کلاس یا خانه تان نصب کنید.

منظور از این عبارت این است که باید برای اوقات و فرصت های زندگی خود ارزش قائل شویم و از آن ها برای انجام فعالیت های درست و مناسب استفاده کنیم، چرا که در غیر این صورت، برای شخص پشیمانی و غم به جا می ماند و زمان از دست رفته دیگر به عقب باز نمی گردد.

 

جواب سوالات درس 13 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب