سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد ؟

خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد .

2. چه کسانی خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کردند ؟

حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع)

3. مشرکان خانه ی خدا را برای چه کاری قرار دادند ؟

مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آنها تعظیم می کردند.

4. آداب زیارت خانه ی خدا چیست ؟

پیش از ورود به مکه لباس احرام پوشیده و با لباس یکسان وارد مسجد الحرام شود .

5. چه اعمالی در حج انجام می گیرد ؟

دور خانه خدا 7 بار طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند و آنگاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز 7 بار طی می نمایند و در روز عید قربان به فرمان خدا گوسفند قربانی می کنند.

6. مسلمانان در روز عید فطر چه کار می کنند ؟

مسلمانان در این روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند.

7. عید ما مسلمانان چه زمانی است ؟

روزی است که فقیران را شاد و خوشحال کنیم.

8. در روز عید فطر و عید قربان چه آدابی انجام می شود ؟

غسل می کنیم، تمیز ترین لباس های خود را می پوشیم و 2 رکعت نماز عید می خوانیم.

9. خانه ی خدا در مسجد الحرام قرار دارد.

10. در مراسم حج روز عید قربان گوسفندی قربانی می شود.

11. پایان ماه رمضان را عید فطر می نامند.

 

فکر کن و بگو صفحه 55

با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده هایی دارد ؟

ما را به خدا نزدیک تر می کند و اتحاد بین مسلمانان بیشتر می شود و ما با خلوص نیت بیشتری خدا را تسبیح می کنیم.

 

گفت و گو کنید صفحه 55

عید ما مسلمانان چه ویژگی مهمی دارد ؟

فقیران را شاد و خوشحال می کند و مستمندان را کمک می کند.

 

جواب سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب