سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

 

1. تصمیمات مهمی که ما در زندگی مان می گیریم چه آثاری به دنبال خواهند داشت؟

تصمیمات مهم در اخلاق و رفتار، سلامتی، وضع تحصیلی و آینده ی ما اثر می گذارند.

2. تصمیم گیری به چه معناست ؟ به معنی انتخاب است.

3. در هنگام تصمیم گیری چه کاری صورت می گیرد ؟

وقتی ما تصمیم می گیریم از بین دو یا چند چیز مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم، مثلا در لباس فروشی یا فروشگاهی که بازی های فکری سرگرم کننده دارد، یکی از آن ها را می خریم یعنی تصمیم گرفته ایم.

4. چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟ زیرا همه ی تصمیمات ما نتایج و آثاری به دنبال دارند، ممکن است این آثار خوب یا بد باشند.

5. یک مثال برای تصمیم گیری مثبت و یک مثال برای تصمیم گیری منفی بزنید.

تصمیم مثبت: فردی که تصمیم می گیرد که دیگر دیگر سیگار نکشد.

تصمیم منفی: پسری که تصمیم می گیرد با دوستانش ترقه بازی کند.

6.تصمیم گیری به معنی انتخاب است.

7. تصمیمات مهم در اخلاق و رفتار، سلامتی، وضع تحصیلی و آینده ی ما اثر می گذراند.

 

جواب سوالات درس 3 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب