سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

1. بعد از سوخت های فسیلی بیشترین انرژی که ما استفاده می کنیم چه نوع انرژی است ؟ برق

2. سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید و بگویید بیش ترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست می آید ؟

سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ انرژی های نو یا قابل تجدید، انرژی هسته ای، بیشترین انرژی مورد نیاز ما از سوخت های فسیلی به دست می آید.

3. انواع سوخت های فسیلی کدامند ؟

زغال سنگ، نفت، گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین را سوخت های فسیلی می نامند.

4. چگونگی تشکیل نفت را توضیح دهید.

نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است، این مواد در بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی در طی میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند.

5. بیشتر برق مورد نیاز ما از چه طریقی تولید می شود ؟ از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها

6. چگونه برق حرارتی تولید می شود ؟

در نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی، آب را به بخار تبدیل می کنند، فشار بخار آب توربین ها را به حرکت در می آیند و برق تولید می شود.

7. چگونگی تولید برق آبی را بیان نمایید.

با بستن سد بر روی رودهای پرآب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده، توربین ها به حرکت در می آیند و برق تولید می شود.

8. بیشتر منابع نفتی غرب ایران در کدام استان ذخیره شده است ؟ استان کرمانشاه

9. بیشتر منابع نفتی جنوب غربی ایران در کدام قسمت قرار دارد ؟ استان خوزستان و خلیج فارس

10. به غیر از غرب و جنوب غربی ایران در کدام قسمت های دیگر نفت استخراج شده است ؟ تهران، قم

11. مهمترین میدان های نفتی جنوب و غرب را نام ببرید.

دهلران، اهواز، مارون، آغاجاری، گچساران، بی بی حکیمه، و ساسان در خلیج فارس

12. اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد و به نفت رسید ؟

حدود 100 سال پیش و در مسجد سلیمان در استان خوزستان

13. از چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد و آن ها چه دخالت و استفاده ای در این زمینه نمودند ؟

از زمان کشف و استخراج نفت، کشورهای خارجی قدرتمند تا مدت های طولانی از طریق شرکت های نفتی خودشان در استخراج و پالایش نفت ما دخالت می کردند و با قراردادهایشان، منافع زیادی از نفت ایران می بردند.

14. امروزه پس از انقلاب اسلامی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط چه کسانی انجام می شود ؟ توسط متخصصان ایرانی انجام می شود.

15. بعد از استخراج نفت خام، چه تغییراتی روی آن صورت می گیرد ؟

از طریق لوله به پالایشگاه ها منتقل می شود و در آنجا بیشتر نفت تصفیه شده و فراورده های نفتی تولید می شود و از پالایشگاه از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود .

16. منابع گاز در جنوب ایران را نام ببرید و بگویید در کدام استان ها قرار دارند ؟

استان خوزستان و منابع گاز عسلویه و کنگان در استان بوشهر و سرخون در استان هرمزگان

17. منابع گاز شمال شرقی ایران را نام ببرید و بگویید در کدام استان واقع است ؟

منابع گاز خانگیران سرخس که در استان خراسان رضوی قرار دارد

18. چرا کشورهایی که نفت و گاز ندارند نیازمند نفت و گاز کشورهای نفت خیز مانند ایران هستند ؟

زیرا برای انجام فعالیت های خود مانند حمل و نقل و کارخانه هایشان به نفت و گاز نیاز دارند.

19. ایران پول صادرات نفت را صرف چه اموری می کند ؟ از آن در فعالیت های مختلف کشور استفاده می کند.

20. کشور ایران از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است .

21. بیشترین انرژی مورد نیاز کشور در حدود 86 درصد از سوخت های فسیلی به دست می آید.

22. بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده در کشورمان از نوع برق حرارتی است .

23. در کشور ما ایران در حدود 85 درصد برق، برق حرارتی است.

24. بیشترین منابع نفت ایران در قسمت جنوب غربی و غربکشور قرار دارد.

25. بیشتر منابع گاز ایران از قسمت جنوب و شمال شرقی کشور به دست می آید.

26. صادرات و واردات نفت و گاز بزرگترین تجارت در جهان امروزی است.

 

 

جواب سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب