پاسخ سوالات فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 102 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

شکل زیر (تصویر داخل کتاب) برچسب روی یک بسته خوراکی را نشان میدهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟

پاسخ

دارای همه مواد مغذی است.

آزمایش کنید صفحه 102 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

نتیجه مشاهده خود را بنویسید.

پاسخ

نشاسته در محلول ید به رنگ بنفش یا آبی تیره در می آید. پس نتیجه میگیریم که نان و سیب زمینی دارای مقداری نشاسته هستند

آزمایش کنید صفحه 103 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

قطعه ای کوچک از کاغذ را با روغن مایع چرب کنید. چه تغییری در کاغذ ایجاد میشود؟

پاسخ

شفاف میشود.

سوال

اکنون این کار را با مواد دیگر انجام دهید. با کدام یک حالت کاغذ شما مانند آزمایش قبل میشود؟

پاسخ

این حالت با پودر تخمه آفتابگردان هم صورت میگیرد. چون تخمه دارای چربی است.

آزمایش کنید صفحه 105 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید خوراکی هایی را که از منبع پروتئین اند مشخص کنید.

پاسخ

گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، تخم مرغ

فکر کنید صفحه 106 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

پاسخ

بعضی از پروتئین ها و آمینو اسید ها که در غذاهای جانوری موجود است به بدن نرسد باعث بروز مشکل و بیماری و عدم ساخت برخی سلول ها میشود.

 

منبع: جواب سوالات فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی