درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

1- با توجه به نقشه شماره یک دریاهای اطراف شبه جزیره عربستان را نام ببرید

پاسخ:

  1. اقیانوس هند
  2. دریای سرخ
  3. دریای عمان
ادامه مطلب...
۸ نظر
فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید.

پاسخ:

ادامه مطلب...
۳۰ نظر
چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت درس 18 صفحه 95 مطالعات پنجم دبستان

 

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

پاسخ:

ادامه مطلب...
۲۵ نظر
جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 101 درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

1- چرا ایرانیان نی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی شدند؟

پاسخ:

چون آنان میخواستند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند .اما بعد از مدتی خاندان بنی عباس ظلم و ستم را شروع کردند و از دستورات اسلام سرپیچی کردند.

ادامه مطلب...
۲۴ نظر
جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 105 درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

1- با توجه به خط زمان سه حومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است؟

پاسخ:

  1. غزنویان
  2. سلجوقیان
  3. خوارزمشاهیان

دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است

 

2- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟

پاسخ:

با گسترش دین اسلام تا منطقه ماوراء النهر ترکان مسلمان شدند و از قبایل ترک داخل ایران IRAN رفت و آمد کردند و ترکان با استعدادهایی که داشتند در دربار نفوذ کردند و مقام های بلندمرتبه ای بدست آوردند، و بعد از مدت ها موفق به تشکیل حکومت در ایران شدند.

 

3- متن سه درس را مطالعه کنید، کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان اهمیت بیشتری دارند ؟ چرا ؟

پاسخ:

سلجوقیان. زیرا در دوره حکومت آنها زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت . در قلمرو آنها رواج یافت.

۲۹ نظر
جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

2- چرا مغولان به ایران حمله کردند؟ دلیل بیاورید.

پاسخ:

  1. مغول ها بیشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر زندگی خود را می گذراندند
  2. مغول ها مردمی بیابان گرد بودند
ادامه مطلب...
۳۹ نظر
ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ مطالعات پنجم ابتدایی

ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ مطالعات پنجم ابتدایی

ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ مطالعات پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 111 مطالعات پنجم ابتدایی

 

1- ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند ؟ توضیح دهید

پاسخ:

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند.

ادامه مطلب...
۴۴ نظر
وقتی آب یخ می زند از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود از حالت مایع به حالت گاز(بخار آب) تبدیل می شود. این ها چه نوع تغییری هستند؟

وقتی آب یخ می زند از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود از حالت مایع به حالت گاز(بخار آب) تبدیل می شود. این ها چه نوع تغییری هستند؟

جواب فکر کنید صفحه 12 درس 2 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه 12 درس دوم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 12 درس 2 علوم پنجم

 

وقتی آب یخ می زند از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود از حالت مایع به حالت گاز(بخار آب) تبدیل می شود. این ها چه نوع تغییری هستند؟

پاسخ:

تغییر فیزیکی ایجاد میشود. چون تبدیلی انجام نشده و فقط از حالتی به حالت دیگری درامده است.

ادامه مطلب...
۱ نظر
وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟

وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟

جواب فکر کنید صفحه 12 درس 2 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه 12 درس دوم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 12 درس 2 علوم پنجم

 

وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟

پاسخ:

ماده چوب کبریت تغییر میکند و رنگ و بوی آن نیز تغییر پیدا میکند.

ادامه مطلب...
۱ نظر
آیا در ساختن بادبادک جنس موادی را هم که به کار بردید تغییر کرد ؟

آیا در ساختن بادبادک جنس موادی را هم که به کار بردید تغییر کرد ؟

جواب فکر کنید صفحه 10 درس 2 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه 10 درس دوم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 10 درس 2 علوم پنجم

 

آیا در ساختن بادبادک جنس موادی را هم که به کار بردید تغییر کرد ؟

پاسخ:

 

خیر، مواد اطراف ما تغییر پیدا کردند.

 

۰ نظر