درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۶۶ مطلب با موضوع «سوالات تشریحی» ثبت شده است

فکر کنید صفحه 85 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

فکر کنید صفحه 85 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر میکنند؟ این بار کدام یک از انرژی از دست میدهد و کدام یک انرژی میگیرد ؟

سوال❓

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر میکنند؟ این بار کدام یک از انرژی از دست میدهد و کدام یک انرژی میگیرد ؟

پاسخ✔️

دمای آب کاهش پیدا میکند و دمای میخ نیز افزایش پیدا میکند. میخ انرژِی میگیرد و آب انرژی از دست میدهد

ادامه مطلب...
۱ نظر
آزمایش کنید صفحه 83 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

آزمایش کنید صفحه 83 فصل 10 علوم تجربی هفتم راهنمایی

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود 30 ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید

سوال❓

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود 30 ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید

پاسخ✔️

دستی که در آب گرم بوده است احساس سرما میکند ولی دستی که در آب سرد بوده است احساس گرما میکند.

ادامه مطلب...
۰ نظر
در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

سوال❓

در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ✔️

در منطقه های سردسیری از پوشش های پشم و چرم و همچنین از رنگ های تیره و سیاه استفاده میشود تا جذب گرمای خورشید بیشتر شود. برای گرم کردن منزل مسکونی از بخاری، شوفاز استفاده میشود و همچنین ساختمان ها دارای عایق از نوع ایزوگام میباشد.

ولی در مناطق گرمسیر از پوشش های نازک نخی و خنگ و رنگ های روشن استفاده میشود تا گرمای کمتری جذب آنها شود. و برای گرم کردن آب از تانکر های روی ساختمان استفاده میشود.

ادامه مطلب...
۰ نظر
یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

سوال❓

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

 

پاسخ✔️

هر سلول براساس هرکاری که انجام میدهد شکل و اندازه خاصی پیدا میکند. کار سلول های عصبی انتقال پیام های عصبی هست و اغلب بلند و شبیه رشته هستند.

ماهیچه ها نیز وظیفه حرکت اندام های بدن را به عهده دارند. و سلول های ماهیچیه ای دوکی شکل و قرمز و قرمز و منقبض و منبسط میشوند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

سوال❓

اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

 

پاسخ✔️

بعضی از پروتئین ها و آمینو اسید ها که در غذاهای جانوری موجود است به بدن نرسد باعث بروز مشکل و بیماری و عدم ساخت برخی سلول ها میشود.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

سوال❓

سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

 

پاسخ✔️

باعث جذب مواد غذایی بیشتری میشود.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

سوال❓

چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

 

پاسخ✔️

دندان های بیش و نیش وظیقه بریدن و پاره کردن و دندان های آسیای کوچک و آسیای بزرگ له و خرد کردن را به عهده دارند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد

سوال❓

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد.

 

پاسخ✔️

با جویدن کمی نان. در این حالت آنزیم بزاق،ن نشاسته ی نان را به گلوکز تجزیه کرده و مزه شیرین گلوکز را احساس میکنیم.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
لوله گوارش در جانوان متفاوت، از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد؟

لوله گوارش در جانوان متفاوت، از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد؟

لوله گوارش در جانوان متفاوت، از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد؟

سوال❓

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

 

پاسخ✔️

پرنده ها دو کیسه اضافه دارند. چینه دان بخشی از معده است و غذای پرندگان را خیس و نرم میکند. و سنگدان که بخشی از معده است غذا را آسیاب میکند. روده انسان ها به دو شکل است اما پرندگان یک شکل میباشد.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

سوال❓

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

 

پاسخ✔️

  • دهان
  • مری
  • معده
  • روده
  • مخرج

 

ادامه مطلب...
۰ نظر

سلام، به درسی فا خوش آمدید