درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟

در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟

در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟

سوال❓

در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟

پاسخ✔️

31 شهریور 1359

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

سوال❓

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

پاسخ✔️

تا ما از سرگذشت آنها باخبر شویم و رفتار آنها را برای خودمان سرمشق و الگو قرار دهیم.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟

چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟

چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟

سوال❓

چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟

پاسخ✔️

حاکمان آن زمان امامان و شاگردان آنها را اذیت می کردند . عبدالعظیم برای نجات جان خویش به شهر ری آمد و مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه بیمار شد و از دنیا رفت .

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟

حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟

حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟

سوال❓

حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟

پاسخ✔️

از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و از شاگردان و یاران امام رضا (ع)، امام جواد (ع) و امام هادی (ع) بود.

 

ادامه مطلب...
۱ نظر
چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟

چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟

چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟

سوال❓

چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟

پاسخ✔️

زیرا او برای دیدن برادر خود امام رضا (ع) از مدینه راه افتاده و از راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان امام رضا (ع) بود به او و یارانش حمله کرد و آنها را به شهادت رساند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟

برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟

برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟

سوال❓

برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟

پاسخ✔️

شاهچراغ

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟

بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟

بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟

سوال❓

بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟

پاسخ✔️

زیارت نامه خواندند و برای خود و دیگران دعا کردند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟

چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟

چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟

سوال❓

چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟

پاسخ✔️

ایشان برای دیدار برادرشان از مدینه عازم خراسان شدند اما در مسیر طولانی و دشوار بیمار شدند و در شهر قم از دنیا رفتند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
معصومه یعنی چه ؟

معصومه یعنی چه ؟

معصومه یعنی چه ؟

سوال❓

معصومه یعنی چه ؟

پاسخ✔️

پاک و پاکیزه از بدیها و گناهان.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟

چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟

چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟

سوال❓

چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟

پاسخ✔️

به خاطر دوری از کارها زشت و گناهان مشهور شده اند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر