درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟

نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟

نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟

سوال❓

نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟

پاسخ✔️

فاطمه.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟

حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟

حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟

سوال❓

حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟

پاسخ✔️

یکی از زنان دانا و پرهیزکار در زمان خود بودند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
یک دانش آموز نمونه، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

یک دانش آموز نمونه، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

یک دانش آموز نمونه، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

سوال❓

یک دانش آموز نمونه، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

پاسخ✔️

از رفتار ناپسند دوستانش چشم پوشی کند، صبور و باحوصله باشد، رفتارهای مناسب سنش داشته باشد و صادق باشد.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

سوال❓

با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

پاسخ✔️

خوب درس بخوانیم، با انضباط و مودب باشیم، در کارهای کلاس به او کمک کنیم، تمامی کارهایی را که به ما سفارش می کند انجام دهیم، برای موفقیت خودمان نهایت تلاش و سعی را داشته باشیم.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

سوال❓

حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

پاسخ✔️

حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام او را نگه داری، در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

سوال❓

امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

پاسخ✔️

فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

سوال❓

ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

پاسخ✔️

  1. از فرصت هایش خوب استفاده کند.
  2. به معلم خود احترام بگذارد.
  3. هم اهل مطالعه  هم اهل تفریح باشد.
  4. 4. از تقلّب خودداری کند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید

برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید

برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید

سوال❓

برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید

پاسخ✔️

کم شدن منابع آب های آشامیدنی، آسیب به رشد گیاهان، شور شدن ذخایر آبی، کاهش حاصلخیزی آب.

 

ادامه مطلب...
۱ نظر
عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

سوال❓

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ✔️

  1. میزان بارندگی
  2. نوع آب وهوا
  3. میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی
  4. دوری و نزدیکی به ساحل
  5. میزان نفوذ پذیری خاک
  6. تغذیه مصنوعی سفره آب زیر زمینی

ادامه مطلب...
۰ نظر
زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

سوال❓

زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

پاسخ✔️

چون اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد آب با سرعت بالایی در آن نفوذ میکند و گیاه زمان کافی برای جذب آب ندارد

ادامه مطلب...
۰ نظر