درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- شما تاکنون چندبار به دور خورشید چرخیده اید ؟ این نکته را چونه میفهمید ؟

پاسخ:

یک دور چرخیدن به دور خورشید 365 روز معادل یکسال است .پس 365 روز رو در سنمون ضرب میکنیم.

ادامه مطلب...
۲۰ نظر
فعالیت صفحه 70 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 70 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 70 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 70 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگوئید در نمیکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟ در نیمکره شرقی است یا نیمکره غربی ؟ چونه پی بردید ؟

پاسخ:

ایران با توجه به خط استوا در نیمکره شمالی و با توجه به نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی است.

ادامه مطلب...
۱۹ نظر
فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید

پاسخ:

 1. هتل (د 4)
 2. مسجد (ج ا)
 3. راه آهن (الف 1)
ادامه مطلب...
۲۰ نظر
فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر میکردند؟

پاسخ:

چون آنان نمیخواستند بت پرستی از بین برود و مردم بتها را بشکنند.

ادامه مطلب...
۳۰ نظر
فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

1- با توجه به نقشه شماره یک دریاهای اطراف شبه جزیره عربستان را نام ببرید

پاسخ:

 1. اقیانوس هند
 2. دریای سرخ
 3. دریای عمان
ادامه مطلب...
۸ نظر
فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید.

پاسخ:

ادامه مطلب...
۳۱ نظر
چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت درس 18 صفحه 95 مطالعات پنجم دبستان

 

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

پاسخ:

ادامه مطلب...
۲۶ نظر
جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 101 درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

1- چرا ایرانیان نی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی شدند؟

پاسخ:

چون آنان میخواستند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند .اما بعد از مدتی خاندان بنی عباس ظلم و ستم را شروع کردند و از دستورات اسلام سرپیچی کردند.

ادامه مطلب...
۲۴ نظر
جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 105 درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

1- با توجه به خط زمان سه حومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است؟

پاسخ:

 1. غزنویان
 2. سلجوقیان
 3. خوارزمشاهیان

دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است

 

2- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟

پاسخ:

با گسترش دین اسلام تا منطقه ماوراء النهر ترکان مسلمان شدند و از قبایل ترک داخل ایران IRAN رفت و آمد کردند و ترکان با استعدادهایی که داشتند در دربار نفوذ کردند و مقام های بلندمرتبه ای بدست آوردند، و بعد از مدت ها موفق به تشکیل حکومت در ایران شدند.

 

3- متن سه درس را مطالعه کنید، کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان اهمیت بیشتری دارند ؟ چرا ؟

پاسخ:

سلجوقیان. زیرا در دوره حکومت آنها زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت . در قلمرو آنها رواج یافت.

۲۹ نظر
جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

2- چرا مغولان به ایران حمله کردند؟ دلیل بیاورید.

پاسخ:

 1. مغول ها بیشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر زندگی خود را می گذراندند
 2. مغول ها مردمی بیابان گرد بودند
ادامه مطلب...
۳۹ نظر