درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

درس 3 - کارخانه ی کاغذسازی

 

1. کدام فلز برای ساخت کارخانه ی کاغذ سازی به طور گسترده استفاده می شود ؟

آهن

2. چه قسمت هایی از کارخانه ی کاغذ سازی از آهن ساخته شده است ؟

  • دستگاه چوب خرد کن
  • سرند
ادامه مطلب...
۳ نظر
سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

درس 4 - سفر به اعماق زمین

 

1. مهمترین روش برای مطالعه ی درون زمین چیست ؟

امواج لرزه ای

2. چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید.

  • حرکت برگ درختان در اثر وزش باد
  • لرزش آب در اثر انداختن سنگ داخل آن
  • لرزیدن تارهای صوتی در حنجره انسان
ادامه مطلب...
۰ نظر
سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

درس 5 - زمین پویا

 

1.سالانه چند زمین لرزه با قدرت کم در کشور رخ می دهد ؟

سالانه حدود ده هزار زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن را حسن نمی کنند.

ادامه مطلب...
۰ نظر
سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

درس 6 - ورزش و نیرو (1)

 

1. چه موقع جسم حرکتش تغییر می کند ؟

هرگاه به آن نیرویی وارد شود.

2. نیرو حاصل چیست ؟

ناشی از اثر متقابل (برهم کنش) دو جسم به یک دیگر است.

ادامه مطلب...
۰ نظر
سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

درس 7 - ورزش و نیرو (2)

 

1. چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود.

2. آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟

وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند بر هم نیرو دافعه وارد می کنند.

نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد.

ادامه مطلب...
۰ نظر
سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

درس 8 - می خواهم بسازم

 

پرسش های متن درس 8 علوم ششم

1. علت تنوع و گوناگونی ابزارها چیست ؟

برای این که برای انجام هر کاری به ابزار خاصی نیاز است تا کار راحت تر و سریع تر انجام شود.

ادامه مطلب...
۳ نظر
سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

درس 9 - سفر انرژی

 

1. آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ؟

بله

2. انرژی مواد غذایی از کجا به دست می آید ؟

این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آن ها ذخیره می شود.

ادامه مطلب...
۶ نظر
سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

1. شکل مقابل(داخل کتاب) مربوط به کدام جاندار است ؟ آیا این جاندار تک سلولی است یا پرسلولی ساده ؟

جلبک سبز رشته ای، جاندار پر سلولی ساده است.

2. در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟

50 تا 75 میلیارد سلول وجود دارد.

ادامه مطلب...
۲۸ نظر
سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

درس 11 - شگفتی های برگ

 

1. غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟

در برگ گیاهان

2. چرا برگ های مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند ؟

زیرا دارای سبزینه ی فراوان و روزنه و رگ برگ هستند.

ادامه مطلب...
۲۴ نظر
سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

درس 12 - جنگل برای کیست؟

 

1. زنجیره غذایی چیست ؟

به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود.

2. شبکه غذایی را تعریف کنید.

به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود.

ادامه مطلب...
۳۱ نظر